Urban Deltas

Urban Deltas is de synergie tussen Urban Green en weg en waterbouwer De Koning. Met deze samensmelting combineren we ecologische kennis met civiele techniek.

Urban Deltas bouwt drijvende eilanden met een dubbelfunctie. Allereerst creëren we habitat voor vis en macrofauna en daarnaast vergroenen we stenige waterpartijen. Zo bieden we hulp bij de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en helpen we tevens met de vergroenings opgave in stedelijk gebied. Zo hebben wij reeds verschillende projecten uitgevoerd voor zowel Waterschappen, gemeenten als Rijkswaterstaat.

Assertief en meedenkend in de planfase en tegelijkertijd daadkrachtig en resultaatgericht in uitvoering. Op deze manier benaderen de projecten van probleem tot fysieke oplossing. Snel schakelen en doelbewuste acties leiden uiteindelijk tot een kostenbesparing voor de opdrachtgever.

Stand Number

5.78


  • Tout sur l'impact de la canicule, les pluies torrentielles et le changement climatique.

  • Innovations présentées au salon. Tout sur les espaces verts, le revêtement des voies, le climat, les eaux pluviales et les réseaux d'égouts.

  • Tout sur la ville écologique à l'épreuve de l'eau et du climat et sur l'espace public du futur.

x

Plus d'informations :