AUGA

Water vitaliseren

Stankoverlast, vissterfte, algen- en muggenplagen, zuurstofgebrek.

Actuele thema's waarmee gemeentes steeds vaker mee geconfronteerd worden als het gaat om openbare wateren, visvijvers, jachthavens, grachten en recreatieplassen.

De oorzaken zijn divers, maar hebben in veel gevallen te maken met extremere weersomstandigheden, zoals lange hitteperiodes of hevige regenval.

De noodzaak om preventieve maatregelen te nemen wordt steeds groter, omdat calamiteitenbestrijding de oorzaak niet wegneemt en tijdelijke oplossingen zijn.

AUGA is al vele jaren op de markt met compacte beluchters en mixers, deze zorgen voor doorstroming en beluchting van stilstaand water, voorkomt de ontwikkeling van algen en stimuleert de biologische afbraak van organische stoffen.

Voor elk waterproject wordt advies op maat verzorgd, de installaties worden seriematig gebouwd, daardoor kunnen de aanschafkosten relatief laag gehouden worden. Installatie op locatie kan geheel door AUGA verzorgd worden.

Water vormgeven

Een fontein verandert stilstaand water in een visueel aantrekkelijke waterpartij in openbare wateren in parken en steden. Zuurstofverrijking is een functioneel neven effect dat bijdraagt aan de algemene waterkwaliteit.

AUGA is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van drijvende en vaste fonteinen voor openbare wateren. Hierbij wordt bij elk project rekening gehouden met de kwaliteit van het water, zodat een installatie hierop aangepast kan worden.

Het programma bestaat uit statische en dynamische fonteintechniek, met wisselende waterbeelden in combinatie met LED-verlichtingstechniek.

Stand Number

6.22

Site Web


  • Tout sur l'impact de la canicule, les pluies torrentielles et le changement climatique.

  • Innovations présentées au salon. Tout sur les espaces verts, le revêtement des voies, le climat, les eaux pluviales et les réseaux d'égouts.

  • Tout sur la ville écologique à l'épreuve de l'eau et du climat et sur l'espace public du futur.

x

Plus d'informations :