Urban Water Buffer

De ondergrond is enorm belangrijk bij klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld ten aanzien van grondwater: er is kans op verdroging van natuur en groen, verzakkende rioleringen en wegen, paalrot, schimmel in woningen, instabiele wegen en drassige parken. Ook klimaatmaatregelen als doorlatende verharding en infiltratievoorzieningen kunnen onbedoeld grondwateroverlast veroorzaken.

Tenzij we de ondergrond erbij betrekken! Dan kunnen we klimaatfouten voorkomen. Ook biedt de (diepere) ondergrond juist kansen, zoals het opvangen en bufferen van regenwater. Dit water kan dan in tijden van droogte hergebruikt worden voor verkoeling van hete pleinen of vergroening, maar ook voor het op peil brengen van de grondwaterstand.

We tonen u in deze lezing een praktisch uitvoerbare oplossing en laten zien dat ondergrond juist kan bijdragen aan het oplossen van regenwater problemen.

Voor wie interessant?

Gemeenten, Vlaamse Land Maatschappij (VLM), Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) en Projectontwikkelaars.

  • Maarten Kuiper
    Maarten Kuiper

    Dareius

Location: Séances Climat
Date: 06/02/2020
Begin: 13:30
End: 14:00
  • Tout sur l'impact de la canicule, les pluies torrentielles et le changement climatique.

  • Innovations présentées au salon. Tout sur les espaces verts, le revêtement des voies, le climat, les eaux pluviales et les réseaux d'égouts.

  • Tout sur la ville écologique à l'épreuve de l'eau et du climat et sur l'espace public du futur.