VEB

VEB heeft als missie de publieke sector te ontzorgen
naar een duurzamer en efficiënter energiebeheer
en te ondersteunen in het bereiken van de klimaatdoelstellingen.

Dynamisch en innovatief energiebeheer vormt de basis. Onze expertise en data vormen de sleutel. Ontzorging, efficiëntie en duurzaamheid het doel.

  • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

  • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.