Eco Consult

Groen, Monitoring & Management

Een compact onafhankelijk adviesbureau met een breed netwerk.

Wij adviseren, onderzoeken en ondersteunen op het gebied van inrichting, beheer en gebruik van de openbare ruimte. Onze werkzaamheden bestrijken het traject van onderzoek, beleid, planvorming, inrichting, uitvoering, beheer, monitoring, training en communicatie.
Wij leveren maatwerk met visie en zijn gericht op praktisch werkzame oplossingen.

  • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

  • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.