Urban Deltas

Urban Deltas is de synergie tussen Urban Green en weg en waterbouwer De Koning. Met deze samensmelting combineren we ecologische kennis met civiele techniek.

Urban Deltas bouwt drijvende eilanden met een dubbelfunctie. Allereerst creëren we habitat voor vis en macrofauna en daarnaast vergroenen we stenige waterpartijen. Zo bieden we hulp bij de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en helpen we tevens met de vergroenings opgave in stedelijk gebied. Zo hebben wij reeds verschillende projecten uitgevoerd voor zowel Waterschappen, gemeenten als Rijkswaterstaat.

Assertief en meedenkend in de planfase en tegelijkertijd daadkrachtig en resultaatgericht in uitvoering. Op deze manier benaderen de projecten van probleem tot fysieke oplossing. Snel schakelen en doelbewuste acties leiden uiteindelijk tot een kostenbesparing voor de opdrachtgever.

 • Stay Safe & Go Easy

  Veilig naar een fysieke vakbeurs!

 • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

 • Stay Safe & Go Easy

  Ontmoet elkaar weer in levenden lijve!

 • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

 • Stay Safe & Go Easy

  De oplossing voor een 1,5 meter vakbeurs!

 • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

x

Zelfde dag, zelfde locatie:

x

Wat is STAY & GO?