Waarom bezoeken

Vakbeurs Klimaat

Op donderdag 6 februari 2020 wordt tijdens Vakbeurs Openbare Ruimte een deel van de beursvloer in Paleis 1 van Brussels Expo speciaal ingericht door klimaatexperts. In deze Klimaatstraat vindt u oplossingen voor het water- en klimaatbestendig maken, en houden, van de stedelijke leefomgeving. Hier vindt u ook het Klimaat Theater, waar u op een unieke wijze bijgepraat wordt door professionals uit het vakgebied.

De beurs is met name interessant voor mensen die actief zijn bij gemeenten, provincies, gewesten, de federale overheid, onderzoeks- en adviesbureaus of het hoger onderwijs.

De huidige klimaatverandering zorgt niet alleen voor grotere hoeveelheden regenwater maar ook voor droogte en hittestress in steden, overstromingen door rivierwater of zeespiegelstijging en veranderende dag- en nachttemperaturen. De openbare ruimte in de steden zal dus klimaatbestendig moeten worden ingericht.

3 thema's

Op de beursvloer vindt u als bezoeker een reeks aan producten en diensten die als oplossing dienen voor de gevolgen van klimaatverandering. De drie thema's zijn water, hittestress en droogte.

Vakbeurs Klimaat

Tijdens Vakbeurs Klimaat vindt u oplossingen voor de uitdaging waar alle steden, nu en in de komende jaren, mee geconfronteerd zullen worden, namelijk het klimaatbestendig maken van de stedelijke leefomgeving. Tijdens de beurs wordt ingegaan op de klimaatverschillen binnen steden en de duurzame oplossingen voor de bijkomende problematieken.

Van klimaataanpassing tot de afvoer van neerslag

Vakbeurs Klimaat

Op de Vakbeurs Klimaat worden alle mogelijkheden, problemen en oplossingen rond de klimaatbestendige stad getoond en besproken. Zo vindt u op de beurs onder meer innovatieve producten voor bestrating, platte daken, groenvoorzieningen, pleinen en regenslagafvoer en -opvang.

In het Klimaattheater worden visies en maatregelen besproken die de waterveiligheid en de openbare ruimte verbeteren en die ervoor zorgen dat veiligheid en leefbaarheid elkaar versterken.

  • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

  • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

x

Zelfde dag, zelfde locatie: