Urban Water Buffer

De ondergrond is enorm belangrijk bij klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld ten aanzien van grondwater: er is kans op verdroging van natuur en groen, verzakkende rioleringen en wegen, paalrot, schimmel in woningen, instabiele wegen en drassige parken. Ook klimaatmaatregelen als doorlatende verharding en infiltratievoorzieningen kunnen onbedoeld grondwateroverlast veroorzaken.

Tenzij we de ondergrond erbij betrekken! Dan kunnen we klimaatfouten voorkomen. Ook biedt de (diepere) ondergrond juist kansen, zoals het opvangen en bufferen van regenwater. Dit water kan dan in tijden van droogte hergebruikt worden voor verkoeling van hete pleinen of vergroening, maar ook voor het op peil brengen van de grondwaterstand.

We tonen u in deze lezing een praktisch uitvoerbare oplossing en laten zien dat ondergrond juist kan bijdragen aan het oplossen van regenwater problemen.

Voor wie interessant?

Gemeenten, Vlaamse Land Maatschappij (VLM), Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) en Projectontwikkelaars.

  • Maarten Kuiper
    Maarten Kuiper

    Dareius

Locatie: Klimaatklap
Datum: 06/02/2020
Begin: 13:30
Einde: 14:00
  • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

  • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

x

Zelfde dag, zelfde locatie: