Urban Water Buffer

De ondergrond is enorm belangrijk bij klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld ten aanzien van grondwater: er is kans op verdroging van natuur en groen, verzakkende rioleringen en wegen, paalrot, schimmel in woningen, instabiele wegen en drassige parken. Ook klimaatmaatregelen als doorlatende verharding en infiltratievoorzieningen kunnen onbedoeld grondwateroverlast veroorzaken.

Tenzij we de ondergrond erbij betrekken! Dan kunnen we klimaatfouten voorkomen. Ook biedt de (diepere) ondergrond juist kansen, zoals het opvangen en bufferen van regenwater. Dit water kan dan in tijden van droogte hergebruikt worden voor verkoeling van hete pleinen of vergroening, maar ook voor het op peil brengen van de grondwaterstand.

We tonen u in deze lezing een praktisch uitvoerbare oplossing en laten zien dat ondergrond juist kan bijdragen aan het oplossen van regenwater problemen.

Voor wie interessant?

Gemeenten, Vlaamse Land Maatschappij (VLM), Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) en Projectontwikkelaars.

 • Maarten Kuiper
  Maarten Kuiper

  Dareius

Locatie: Klimaatklap
Datum: 06/02/2020
Begin: 13:30
Einde: 14:00
 • Stay Safe & Go Easy

  Veilig naar een fysieke vakbeurs!

 • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

 • Stay Safe & Go Easy

  Ontmoet elkaar weer in levenden lijve!

 • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

 • Stay Safe & Go Easy

  De oplossing voor een 1,5 meter vakbeurs!

 • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

x

Wat is STAY & GO?