Hemelwaterplan

Waarom is een hemelwaterplan belangrijk voor gemeenten? Het nieuw hemelwaterplan van Lichtervelde dat opgemaakt werd in samenwerking met Fluvius wordt toegelicht. Een aantal acties zijn reeds in volle uitvoering.

  • Katrien Vanhove
    Katrien Vanhove

    Coördinator hemelwaterplannen bij Fluvius

Locatie: Vlario Theater
Datum: 06/02/2020
Begin: 11:30
Einde: 12:00
  • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

  • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

x

Zelfde dag, zelfde locatie: