De multifunctionele en biodiverse wadi

Er duiken meer (speel)wadi's op in de publieke ruimte. Deze zijn een echte meerwaarde voor de omgeving. Aquafin licht toe op welke manier een wadi de biodiversiteit en de beleving van de omgeving kan verbeteren, hoe je goede beplanting kiest en waarop gelet moet worden bij ontwerp, aanleg en beheer.

  • Birgit De Bock
    Birgit De Bock

    Gebiedsingenieur R&D bij Aquafin

Locatie: Vlario Theater
Datum: 06/02/2020
Begin: 13:31
Einde: 14:00
  • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

  • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

x

Zelfde dag, zelfde locatie: