Reportage Vlario: Water op Kanaal Z

We tonen u de 10-delige reportage van Vlario die uitgezonden werd op Kanaal Z in samenwerking met partners.

De thema's die aan bod komen zijn: hemelwaterplannen, hergebruik en recuperatie van grondstoffen uit afvalwater, klimaattrobuuste drinkwatervoorziening, inspectie en onderhoud van het rioleringsstelsel, synergie van water en energie in de stad, circulaire economie bij rioleringsbuizen, de zoektocht naar grond- en rioolwerkers, innovatieve rioolrenovatietechnieken, een performant rioleringsnetwerk en samenwerkingsmogelijkheden om waterproblemen op te lossen.

Locatie: Vlario Theater
Datum: 06/02/2020
Begin: 15:30
Einde: 16:00
  • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

  • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

x

Zelfde dag, zelfde locatie: