De aanpak van droogte en wateroverlast via een groen en duurzaam ontwerp

Studiebureaus hebben vandaag al heel wat ervaring met de aanpak van droogte en wateroverlast, door het inzetten op infiltratie en buffering van regenwater. Echter, dit wordt nog te vaak gezien als een los element en een bijna noodzakelijk kwaad.

Quadrant tracht aan de hand van enkele inspirerende voorbeelden te tonen hoe dit net kan worden aangegrepen om in te zetten op een kwalitatief openbaar domein met plaats voor ontharding, trage verbindingen, ontmoeting en spel, esthetiek, biodiversiteit en groen. Hoe waterbeheersing, leefbaarheid en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan en elkaar hierin versterken. Waterbeheersing als een plus en integraal onderdeel van het ontwerp en dit reeds vanaf de eerste concepten.

 • Yelena Theyssens
  Yelena Theyssens

  Studiebureau Quadrant

Locatie: Vlario Theater
Datum: 06/02/2020
Begin: 12:30
Einde: 13:00
 • Stay Safe & Go Easy

  Veilig naar een fysieke vakbeurs!

 • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

 • Stay Safe & Go Easy

  Ontmoet elkaar weer in levenden lijve!

 • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

 • Stay Safe & Go Easy

  De oplossing voor een 1,5 meter vakbeurs!

 • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

x

Wat is STAY & GO?