De aanpak van droogte en wateroverlast via een groen en duurzaam ontwerp

Studiebureaus hebben vandaag al heel wat ervaring met de aanpak van droogte en wateroverlast, door het inzetten op infiltratie en buffering van regenwater. Echter, dit wordt nog te vaak gezien als een los element en een bijna noodzakelijk kwaad.

Quadrant tracht aan de hand van enkele inspirerende voorbeelden te tonen hoe dit net kan worden aangegrepen om in te zetten op een kwalitatief openbaar domein met plaats voor ontharding, trage verbindingen, ontmoeting en spel, esthetiek, biodiversiteit en groen. Hoe waterbeheersing, leefbaarheid en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan en elkaar hierin versterken. Waterbeheersing als een plus en integraal onderdeel van het ontwerp en dit reeds vanaf de eerste concepten.

  • Yelena Theyssens
    Yelena Theyssens

    Studiebureau Quadrant

Locatie: Vlario Theater
Datum: 06/02/2020
Begin: 12:30
Einde: 13:00
  • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

  • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

x

Zelfde dag, zelfde locatie: