Duurzame vegetatieve ontwerpstrategie - 'make or fake'

In plaats van zoveel mogelijk bomen in een straat, op een plein of in een project te proppen, wordt er met eenzelfde budget beter aan gedaan om minder bomen meer ruimte te geven, zodat ze ook echt een toekomst hebben. Over hoe minder bomen planten soms een grotere impact kan hebben. Ontwerpkeuzes zijn bepalend voor het (straat)beeld en duurzaamheid en worden initieel vastgelegd en bijgestuurd in het beheerplan.

Voor wie interessant?

Landschapsarchitecten en duurzaamheidsverantwoordelijken.

 • Hans Erens
  Hans Erens

  Projectingenieur bij Avantgarden

 • Bart de Keyzer

  Chief Landscape Design bij Avantgarden

Locatie: Klimaatklap
Datum: 06/02/2020
Begin: 10:30
Einde: 11:00
 • Stay Safe & Go Easy

  Veilig naar een fysieke vakbeurs!

 • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

 • Stay Safe & Go Easy

  Ontmoet elkaar weer in levenden lijve!

 • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

 • Stay Safe & Go Easy

  De oplossing voor een 1,5 meter vakbeurs!

 • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

x

Wat is STAY & GO?