Biodiversiteitsproof bij klimaatverandering

​Is het fundament -uw bodem- biodiversiteitsproof bij klimaatverandering?

Deze lezing gaat over de positieve effecten van een goed toekomstig beheer en onderhoud van de bodem, biodiversiteit en bijbehorende beplanting.

Afwezigheid van voldoende bodemleven resulteert in een minimale biodiversiteit bij bovengrondse beplantingen. En dat geeft weer veel problemen bij extreme neerslag of langdurige perioden van droogte. Anticipeert u niet op deze effecten? Dan zal de groene openbare ruimte in de nabije toekomst bij de voorspelde grotere extremen van het klimaat daar zwaar onder lijden. Bij beheerders-eigenaren en uitvoerende groene bedrijven is een groot gebrek aan kennis inzake het realiseren en behouden van een gezonde bodem, de beste biodiversiteit en een gezonde beplanting in de openbare ruimte die hiertegen opgewassen is.

Voor wie interessant?

Gemeenten en schepenen (bestuurders en beleidsmedewerkers), directies en toezichthouders van de openbare ruimte. Tevens de beleids- en uitvoerende medewerkers van Provincies en Waterschappen en bedrijven die het beheer en de uitvoering regelen in de openbare ruimte.

 • Harte Arend Hartlief
  Harte Arend Hartlief

  Eco Consult GMM

 • Pieter Hagemeijer
  Pieter Hagemeijer

  Eco Consult GMM

Locatie: Klimaatklap
Datum: 06/02/2020
Begin: 15:30
Einde: 16:00
 • Stay Safe & Go Easy

  Veilig naar een fysieke vakbeurs!

 • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

 • Stay Safe & Go Easy

  Ontmoet elkaar weer in levenden lijve!

 • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

 • Stay Safe & Go Easy

  De oplossing voor een 1,5 meter vakbeurs!

 • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

x

Wat is STAY & GO?