Collectieve natuurzuivering als alternatief voor communale zuivering

Decentrale gebieden of ecowijken kunnen prima op een decentrale zuivering. Door gebruik van slimme pompgemaaltjes en natuurlijke zuiveringstechnieken wordt een waterkwaliteit behaald die vele malen beter is dan de communale zuiveringen halen. Bewoners of gemeentes betalen eenmalig of per maand. Als voorbeeld nemen wij een project van ca. 150 woningen in Almere.

Voor wie interessant?

Gemeentes, provincies, stedenbouwkundigen en beleidsmakers.

  • Jonas Pelgröm
    Jonas Pelgröm

    Wetlantec BV

Locatie: Klimaatklap
Datum: 06/02/2020
Begin: 14:30
Einde: 15:00
  • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

  • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

x

Zelfde dag, zelfde locatie: