Het energieprestatiecontract

De klimaatdoelstellingen maken dat we allemaal versneld moeten investeren in gebouwen. Maar dit kan (te) zwaar wegen op het budget. Bovendien zijn er niet voldoende specialisten in huis om dit allemaal op te zetten. Als u dit herkent is het EPC een heel interessante piste! Bij een energieprestatiecontract neemt een Energy Services Company (ESCO) de rollen van studiebureau, uitvoerder en onderhoudsfirma op zich. Dit contract legt de ESCO contractueel een bepaalde energiebesparing op. De ESCO investeert in de energiebesparende maatregelen, de betrokken partijen betalen de investering terug met een deel van de energiebesparing. Zo zorgt een energieprestatiecontract dus voor minder druk op het budget.

Voor wie interessant?

Verantwoordelijken uit de publieke sector: steden en gemeenten, de federale overheid, de zorg en het onderwijs.

  • Katitsa Heylen

    Het Vlaams Energiebedrijf

Locatie: Safaribus
Datum: 06/02/2020
Begin: 11:00
Einde: 11:30
  • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

  • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

x

Zelfde dag, zelfde locatie: