Stad zoekt boom

De klimaatproblematiek verhit niet alleen onze gemoederen, maar ook in toenemende mate onze steden. Wie brengt de oplossing voor de hitte en droogte, maar ook voor de wateroverlast, fijnstof en overmaat aan kooldioxide? Bomen natuurlijk! Groenspecialist Marko Mouwen maakt u wegwijs in het sortiment klimaatbomen, schaduwbomen, wadibomen en alle andere groene superhelden voor een toekomstbestendige stad.

Voor wie interessant?

Landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en overheid.

  • Marko Mouwen
    Marko Mouwen

    Boomkwekerij Ebben

Locatie: Safaribus
Datum: 06/02/2020
Begin: 13:00
Einde: 13:30
  • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

  • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

x

Zelfde dag, zelfde locatie: