Biodiversiteit met bloembollen mengelingen

De populariteit van bloembollen - en met name verwilderingsbollen - is gemakkelijk te verklaren: ze zijn eenvoudig te planten. Ook in bestaande beplantingen, zoals gazons, bloemenweides, oevers, daken en onder bladverliezende heesters. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en zijn in de kale en karige vroege voorjaarsmaanden een geweldige opfrisser.

Bloeiende bloembollen worden vanwege hun 'pop up' beleving in het voorjaar door het publiek hoog gewaardeerd en inmiddels weten we ook dat groen bijdraagt aan sociale cohesie, gezondheid en algemeen welbevinden.

Voor wie interessant?

Landschapsarchitecten en overheid.

  • Robbert Uittenbogaard
    Robbert Uittenbogaard

    JUB Holland

Locatie: Safaribus
Datum: 06/02/2020
Begin: 14:00
Einde: 14:30
  • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

  • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

x

Zelfde dag, zelfde locatie: