Recuperatie bij bomen

Bomen kunnen een meerwaarde bieden voor de recuperatie van water in een stedelijk gebied. Juist door het gebruik van bomen gecombineerd met regenwateropvang zijn slimme en compacte wateropvangsystemen mogelijk, waarbij de boom door fytoremediatie vervuilingen uit het regenwater opneemt en/of afbreekt. De boom, inclusief de grond, werken als het ware als een natuurlijk filter voor vervuilingen zoals olie, zout en andere vervuilingen die we aantreffen in ons regenwater.

Vergroot in deze lezing uw kennis over de mogelijkheden van bomen voor een klimaatbestendige stad.

Voor wie interessant?

Gemeenten, Landschapsarchitecten en Waterschappen.

  • Werner Hendriks
    Werner Hendriks

    TreeBuilders

Locatie: Klimaatklap
Datum: 06/02/2020
Begin: 11:30
Einde: 12:00
  • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

  • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

x

Zelfde dag, zelfde locatie: