Klimaatoplossingen voor een leefbare stad

Aan de hand van actuele projecten worden uiteenlopende oplossingen toegelicht om woon- en werkomgevingen klimaatbestendig te maken. Een integrale aanpak van Blauw en Groen in de buitenruimte vormt hierbij de basis. Wat zijn de succesfactoren? Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op? En hoe betrek je alle stakeholders?

Voor wie interessant?

Overheden, Waterschappen, Woningcorporaties, Vastgoed eigenaren, Landschapsarchitecten.

 • Marcel Janssen
  Marcel Janssen

  Donker Groep

Locatie: Klimaatklap
Datum: 06/02/2020
Begin: 12:30
Einde: 13:00
 • Stay Safe & Go Easy

  Veilig naar een fysieke vakbeurs!

 • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

 • Stay Safe & Go Easy

  Ontmoet elkaar weer in levenden lijve!

 • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

 • Stay Safe & Go Easy

  De oplossing voor een 1,5 meter vakbeurs!

 • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

x

Wat is STAY & GO?