Klimaatoplossingen voor een leefbare stad

Aan de hand van actuele projecten worden uiteenlopende oplossingen toegelicht om woon- en werkomgevingen klimaatbestendig te maken. Een integrale aanpak van Blauw en Groen in de buitenruimte vormt hierbij de basis. Wat zijn de succesfactoren? Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op? En hoe betrek je alle stakeholders?

Voor wie interessant?

Overheden, Waterschappen, Woningcorporaties, Vastgoed eigenaren, Landschapsarchitecten.

  • Marcel Janssen
    Marcel Janssen

    Donker Groep

Locatie: Klimaatklap
Datum: 06/02/2020
Begin: 12:30
Einde: 13:00
  • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

  • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

x

Zelfde dag, zelfde locatie: