Vereniging voor Openbaar Groen

De Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) is een vereniging van Vlaamse steden en gemeenten met het statuut van een vereniging zonder winstoogmerk.

De Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) stelt zich tot doel:

 • het openbaar groen in al zijn vormen te promoten, te ondersteunen en te pleiten voor een maximale uitbreiding en behoud;
 • de werkende leden te ondersteunen bij het realiseren van een goed groenbeleid;
 • de werkende leden te helpen bij het oplossen van problemen inzake groenbeheer;
 • het organiseren van vorming en het stimuleren van onderzoek inzake openbaar groen
 • Stay Safe & Go Easy

  Veilig naar een fysieke vakbeurs!

 • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

 • Stay Safe & Go Easy

  Ontmoet elkaar weer in levenden lijve!

 • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

 • Stay Safe & Go Easy

  De oplossing voor een 1,5 meter vakbeurs!

 • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

x

Zelfde dag, zelfde locatie:

x

Wat is STAY & GO?