Lezingen

Programma 2020

Op deze pagina vindt u de lezingen die plaatsvonden op 6 februari 2020.

  • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

  • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.