Over de beurs

De huidige klimaatverandering zorgt niet alleen voor grotere hoeveelheden regenwater maar ook voor droogte en hittestress in steden, overstromingen door rivierwater of zeespiegelstijging en veranderende dag- en nachttemperaturen. De publieke ruimte in de steden zal dus klimaatbestendig moeten worden ingericht.

Daarom is Vakbeurs Klimaat in 2019 met succes gelanceerd. De beurs vormt een essentieel platform voor producten, diensten, kennis en netwerk waarmee we onze steden weerbaar kunnen maken tegen wateroverlast, hittestress en droogte.

  • Alles over hittestress, hoosbuien, droogte en het veranderende klimaat.

  • Innovaties op de beursvloer. Kennis in de lezingen.

  • Oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.